O víkendu startuje dlouhodobá uzavírka ulice U Plynárny v Michli

Z pátku na sobotu 21. května 2016 začne jedna z větších výluk, která výrazně omezí dopravu v části metropole. Pro dopravu bude totiž uzavřena ulice U Plynárny v Michli. Dopravní komplikace tak čekají jak Prahu 4, tak i Prahu 10, která s územím souvisí.

Důvodem uzavírky je rozsáhlá rekonstrukce tramvajové tratě (dále RTT) v ulicích U Plynárny a Nuselská. Práce na rekonstrukci budou probíhat na etapy, které se budou ještě dělit na fáze, a s tím budou souviset i měnící se dopravní omezení. Ukončení celé rekonstrukce se čeká až v dubnu 2017. Omezena bude jak automobilová doprava, tak i MHD. Hlavním investorem je zde Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP).

U Plynárny před RTT 007V prvních dnech uzavírky doporučuje redakce řidičům se oblasti velkým obloukem vyhnout a počítat s tím, že i nejbližší objízdné trasy budou praskat ve švech. Obdobně by měli se zdržením počítat cestující v MHD a před cestou podrobně prostudovat jízdní řády. Ulice U Plynárny bude pro tranzitní dopravu nyní zcela uzavřena! O dalších etapách RTT bude DPP pravidelně a včas informovat.

Spolu s pracemi v rámci RTT dojde k opravě mostu přes Botič a k úpravám vozovek, zastávek, chodníků a dalších uličních prvků, které bude realizovat převážně TSK hl. m. Prahy. Dojde též k rekonstrukcím kanalizace (v režii PVS) a plynového potrubí (pod vedením PPD). Řada z doplňkových akcí bude nicméně realizována až po dokončení rekonstrukce tramvajové trati, tedy v roce 2017. S ohledem na stísněné šířkové poměry v uvedených ulicích bude tedy výrazným způsobem a dlouhodobě ovlivněna dopravní obslužnost celého území Michle i Nuslí.

U Plynárny před RTT 006I. etapa – 21. 5. až 1. 7. 2016

Stavební činností bude omezena ulice U Plynárny mezi křižovatkami s ulicemi Michelská a Nad Vinným potokem. Tento úsek nebude průjezdný. V navazujícím úseku od křižovatky s ulicí Nad Vinným potokem bude ulice U Plynárny jednosměrná směrem z centra (ke Kauflandu), průjezd ovšem bude umožněn pouze pro stavbu a místní dopravní obsluhu. Stavba proběhne po několika dílčích fázích, aby byla zajištěna dopravní obslužnost obytného území nacházejícího se severně a jižně od ulice U Plynárny. Tramvajová doprava bude přerušena, respektive bude ukončena provizorním přejezdem v ulici Nuselská (před křižovatkou s Michelskou ulicí). Náhradní doprava bude zajištěna autobusy po objízdných trasách.

U Plynárny před RTT 002II. etapa – 2. 7. až 4. 9. 2016

Stavební činností bude dotčena ulice Nuselská v rozsahu od mostu přes Botič po křižovatku s Michelskou ulicí. Zároveň bude zahájena rekonstrukce mostu. O podrobnostech „prázdninové“ etapy vás bude informovat v dalších příspěvcích.

Jak bude postižena MHD

Tramvajový provoz chce dopravce mezovat postupně tak, aby způsobil co nejméně komplikací.
Od začátku akce (tj. od 21. 5.) do 1. 7. bude vyloučen tramvajový provoz v ulici U Plynárny a tramvajové linky č. 11 budou ukončeny na kolejovém přejezdu u provizorní zastávky Michelská, před ulicí Michelskou. Tím budou i nadále obslouženy tři nejfrekventovanější zastávky na celé Nuselské ulici.
Při další etapě prací od 2. 7. do 5. 9. bude kolejový přejezd přesunut před rekonstruovaný most přes Botič a tramvajový provoz ukončen v zastávce Pod Jezerkou.
Další pokračování prací od 5. 9. do 26. 11. vyloučí tramvajový provoz v Nuselské ulici úplně.
Po 26. 11. 2016 budou nadále pokračovat práce v ulici U Plynárny a tramvajový provoz by měl být obnoven na kolejový přejezd před ulicí Nad Vinným potokem, tedy téměř k Plynárně Michle.

2016_vyl_sporilov1

„V ulicích Prahy je přes 140 kilometrů tramvajových tratí, které postupně zastarávají a je potřeba je v rámci zachování bezpečnosti a vysokého standardu cestování rekonstruovat a nahrazovat modernějšími prvky. I proto na obyvatele a návštěvníky Prahy každý rok čeká řada omezení provozu tramvají. Rekonstrukce v ulicích Nuselské a U Plynárny je letošní nejrozsáhlejší akcí,“ řekl Jan Šurovský, technický ředitel DPP.

U Plynárny před RTT 004V průběhu první etapy rekonstrukcí náhradní dopravní spojení zajistí autobusová linka č. 188 odkloněná mezi zastávkami Kloboučnická a Chodovská přes Vršovice (zastávku Bohemians). Autobusové linky č. 150 a 196 budou ve směru od Kačerova odkloněny do zastávky Kloboučnická. Pro náhradní dopravní spojení do oblasti Spořilova bude možné kromě pravidelných linek využít i odkloněnou tramvajovou linku č. 6 s přestupem na pravidelné autobusové linky v zastávce Slavia. Noční náhradní dopravu bude zajišťovat autobusová linka X56 v trase Otakarova – Michelská – V Zápolí s vybranými spoji přes Spořilov do zastávky Koh-i-noor.

U Plynárny před RTT 003Změny tras tramvajových linek

Od soboty 21. 5. (cca 0:30 hod.) do soboty 2. 7. 2016 (cca 0:30 hod.):

Linka č. 4 bude ve směru od Kotlářky zkrácena do zastávky Čechovo náměstí (výstupní zastávka v Moskevské ulici, nástupní zastávka v Minské ulici).
Linka č. 6 bude ve směru od Karlova náměstí odkloněna ze zastávky Divadlo Na Fidlovačce přes zastávky Otakarova, Bohemians a Slavia na Kubánské náměstí, kde je ukončena.
Linka č. 11 bude ve směru od I. P. Pavlova zkrácena do dočasně zřízené zastávky Michelská v Nuselské ulici.
Linka č. 13 bude zrušena.
Noční linka č. 56 bude zkrácena na náměstí Bratří Synků.

Náhradní dopravu v dané oblasti budou zajišťovat v denním provozu zejména pravidelné autobusové linky č. 135, 136, 188 a 213.

V nočním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X56 v trase Otakarova – Michelská – V Zápolí – Teplárna Michle – Bohdalec – Koh-i-noor (úsek V Zápolí – Koh-i-noor obsluhují pouze vybrané spoje).

Změny v provozu autobusů

Linky č. 150 a 196 budou ve směru od Kačerova ze zastávky Michelská odkloněny přes zastávku Pod Jezerkou do zastávky Kloboučnická, kde jsou ukončeny.
Linka č. 188 bude v úseku Kloboučnická – Bohdalecká obousměrně odkloněna přes zastávky Ukrajinská, Bohemians, Koh-i-noor a Bohdalec.
V omezeném provozu bude zavedena zvláštní linka č. 206 v trase Strašnická – Nádraží Strašnice – Jesenická – Centrum Zahradní Město – Záběhlická škola – Jesenická – Nádraží Strašnice – Strašnická.

Čtyřka v obraze
DSC01631 Poučit se přišli i studenti. bus pruvod 056 Nám. G. Kutlvašra je i pietním místem. bus pruvod 050 Tento pohled by nemusel být brzy dostupný, ve hře je vybudování čtvrtého křídla budovy.
>

Kalendář akcí

  • Žádné události

Počasí

Miniaplikace na váš web
YoWindow.com Forecast by yr.no