Zastupitelé Prahy 4 se první únorovou středu sejdou letos poprvé

Ve středu 3. února 2016 se od 13 hodin uskuteční ve velkém sále historické budovy radnice v Nuslích (Táborská 500, Praha 4) v pořadí třinácté zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4.

Zasedání je veřejné pro všechny občany. Interpelace občanů jsou zařazeny jako pevný bod každého zasedání zastupitelstva v době po uplynutí 2 hodin do 2 3/4 hodin od zahájení zastupitelstva. Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 naleznete na odkazu ZDE jako dokument PDF nebo níže.

 

Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 3. 2. 2016

1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2. Návrh ke znovuzvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4

3. Prodej bytových jednotek

a) k prodeji volné bytové jednotky č. 1040/4 na adrese 5. května 1040/38, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku

b) k prodeji volné bytové jednotky č. 1360/18 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku

c) na prodej bytové jednotky č. 1255/6 v domě č. p. 1255,  Nad Jezerkou č. o. 1 na pozemku parc. č. 2035, k.ú. Nusle – zařazené  ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci

d) k prodeji volné bytové jednotky 1045/4 v domě č. p. 1045, 5. května č. o. 28,  katastrální území Nusle včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

4. Majetkové dispozice

a) k prodeji pozemku parc. č. 1285/79 v katastrálním území Krč

b) k prodeji pozemku parc. č. 1794/1 v katastrálním území Nusle

c) k prodeji části pozemku parc.č. 1018 označené dle GP jako pozemek parc. č. 1018/1 v katastrálním území Nusle

d) k prodeji části pozemku parc.č. 1018 označené dle GP jako pozemek parc. č. 1018/2 v katastrálním území Nusle

e) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 1625/6 a 1625/7 v katastrálním území Krč

f) k prodeji pozemku parc. č. 1092 v katastrálním území Michle

g) k prodeji pozemku parc. č. 24 v katastrálním území Nusle

h) ke společnému prodeji pozemku parc. č. 2869/201 a části pozemku parc. č. 2869/197 označené dle GP č. 2729-204/2015 jako pozemek parc. č. 2869/452, oba v katastrálním území Krč

i) k prodeji id ¼ pozemků parc.č. 189/3, 189/4, 189/5, 189/6, 189/7, 189/8, 189/9, 189/10, 189/11, 189/12, 189/13, 189/14, 189/15, 189/16, 189/17 a 189/18, vše katastrální území Nusle

j) k prodeji id ¼ pozemku parc.č. 189/1,  katastrální území Nusle

k) k prodeji pozemků parc. č. 2304/2, 2305/1, 2305/2 vše v katastrálním území Krč

l) k prodeji části pozemku parc. č. 1491 označené dle geometrického plánu č. 1600-14/2015 jako pozemek parc. č. 1491/1 a pozemku parc. č. 1492/1 oba v katastrálním území Podolí

m) k prodeji části pozemku parc. č. 1491 označené dle geometrického plánu č. 1600-14/2015 jako pozemek parc. č. 1491/2 v katastrálním území Podolí

n) k prodeji části pozemku parc. č. 1491 označené dle geometrického plánu č. 1600-14/2015 jako pozemek parc. č. 1491/3 v katastrálním území Podolí

o) k prodeji pozemku parc. č. 2381/5 v katastrálním území Braník

p) k prodeji pozemku parc. č. 2910/274 v katastrálním území Nusle

5. Návrh k opakované žádosti společnosti Virgo s r.o., IČ 61857947, o prominutí smluvní pokutya úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb za pronájem nebytového prostoru č. 301 v nemovitosti č. p. 785, ul. Na Klaudiánce 30, Praha 4, katastrální území Podolí.

6. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s paní M. K.

7. Návrh k žádosti o odložení splatnosti plateb z uzavřené splátkové dohody s paní H. Š.

8. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s panem I. S.

9. Návrh ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 18Z-23/2014 ze dne 13.2.2014  k uzavření splátkové dohody s V. S.

10. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s paní D. K.

11. Návrh ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 20Z-41/2014 ze dne 18.6.2014 k uzavření splátkové dohody s K. P.

12. Informace ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 17. 6. 2015 do 16. 12. 2015

13. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:

a) finanční výbor

b) kontrolní výbor

c) výbor pro bezpečnost

d) výbor pro energetické úspory

14. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

 

Čtyřka v obraze
DSC01563 Laco Deczi není šarlatán, ale hudební mág. DSC03295 Kostel sv. Prokopa v Braníku. "To je lebka horské kozy, jaké u nás žijí?" "Kamzící"!" Kostel sv. Archanděla Michaela v Podolí.
>

Kalendář akcí

  • Žádné události

Počasí

Miniaplikace na váš web
YoWindow.com Forecast by yr.no