Pod koněm se na vás těší výstava Václavské náměstí – výkladní skříň metropole

V horní části Václavského náměstí, naproti paláci Fénix (Blaník), se na vás až do 3. června 2015 těší zajímavá výstava s názvem Václavské náměstí – výkladní skříň metropole. Výstava má ambici být dalším krůčkem k tomu, aby „Václavák“ konečně začal psát novou kapitolu své historie.

Na šestadvaceti velkoformátových panelech 180 x 120 cm jsou zde prezentovány unikátní dobové fotografie z archivu ČTK, které ukazují velkoměstský ruch a každodenní život Václavského náměstí. Většina těchto žánrových fotografií nebyla dosud v takové kvalitě a velikosti publikována. Pozorovatel je tak na výstavě Václavské náměstí – výkladní skříň metropole přímo vtažen do děje jednotlivých snímků. Nad výstavou, kterou pořádá Sdružení Nového Města pražského, převzali záštitu radní MHMP Jan Wolf a starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký.

SNM VN 027„Václavské náměstí, dříve výkladní skříň metropole, dnes spíše vymlácená výloha, čekající na zasklení. Sklenář však ne a ne přijít,“ říká autor výstavy architekt Petr Kučera. Nová výstava tematicky navazuje na loňskou s názvem Příběh Václavského náměstí, která pomocí historických dokumentů ukazovala proměny jeho podoby v průběhu 19. a 20. století a těšila se velkému zájmu veřejnosti i médií.
Cílem letošní výstavy je připomenout „zlaté období“ tohoto výjimečného prostoru ve 20. až 70. letech minulého století a poukázat na příčiny jeho současného neuspokojivého stavu. Tematicky je výstava rozdělena na čtyři okruhy, odpovídající hlavním funkcím Václavského náměstí: Dopravní uzel, Pěší promenáda, Výkladní skříň a Srdce státu.

A co napsal o výstavě její autor

Václavské náměstí představuje jeden z klíčových veřejných prostorů Nového Města pražského, založeného králem Karlem IV. v roce 1348. Po celá staletí sloužilo jako koňský trh a v nejvyšším bodě jej uzavírala Koňská brána, za kterou se rozprostírala volná krajina Viničních hor. Na významu náměstí získalo až po zbourání hradeb v souvislosti s rychlým stavebním rozvojem Královských Vinohrad. Stalo se hlavním dopravním uzlem rostoucí metropole, reprezentativním prostorem, zakončeným majestátní budovou Národního muzea, jevištěm i hledištěm řady významných událostí novodobých českých dějin.

SNM VN 016 SNM VN 017 SNM VN 021Zlaté období Václavského náměstí spadá do 20. až 70. let minulého století. Tehdy bylo skutečným centrem města s pestrou nabídkou kulturního a společenského vyžití, prestižní adresou k bydlení a zaměstnání, velkoměstský bulvár s tramvajemi. Nacházely se zde nejlepší obchody, kavárny a biografy. Své reprezentační kanceláře zde měly nejvýznamnější společnosti, nakladatelské a vydavatelské domy. Zářilo dlouho do noci stovkami neonů, bylo výkladní skříní metropole, srdcem země.

Postupný úpadek Václavského náměstí nastal v poslední třetině dvacátého století v souvislosti s likvidací povrchové veřejné dopravy a zprovozněním severojižní magistrály, která jej odřízla od Národního muzea a Vinohradské třídy. Václavské náměstí se stalo na řady let jedním velkým staveništěm, ztratilo svou někdejší vitalitu a postupně i většinu pestrých funkcí. Dnes je spíše žalostným místem s nevalnou pověstí, slepou komunikací s podivnými plochami dlažby, trávníků a křovin ve svém středu, zakončenou ve spodní části prázdným asfaltovým parkovištěm (dle dopravní značky pěší zónou).

SNM VN 004 SNM VN 006 SNM VN 013V letošním roce uplyne 10 let od vyhlášení výsledků soutěže na revitalizaci Václavského náměstí, která by mu měla navrátit důstojnou podobu. Vítězný návrh ateliéru Cigler Marani Architects je v rámci výstavy znovu prezentován. Za oněch 10 let se však příliš nezměnilo, o nezbytnosti zahájit rekonstrukci náměstí se stále jen mluví, naposledy letos v dubnu. Nezbývá než doufat, že snad již brzy budou zahájeny konkrétní kroky. Václavské náměstí bývalo výkladní skříní metropole s pestrou nabídkou funkcí a znovu by se jí mohlo stát. Kvalitním veřejným prostorem, kombinujícím potřeby všech jeho uživatelů.

Čtyřka v obraze
pop-up 310 Čest památce padlých hrdinů. pop-up 001 Klidné zátiší s graffiti. DSC01656 "To je lebka horské kozy, jaké u nás žijí?" "Kamzící"!"
>

Kalendář akcí

  • Žádné události

Počasí

Miniaplikace na váš web
YoWindow.com Forecast by yr.no