Zastupitelé konečně schválili rozpočet hlavního města

Ještě před čtvrteční půlnocí se podařilo zastupitelům po více než pětihodinové rozpravě schválit rozpočet hlavního města. Rozpočet považuje koalice za konzervativní a skrytě přebytkový, opozice naopak za marnotratný a nehospodárný. Rozpočtové provizorium, podle kterého metropole zatím hospodařila, skončí k 28. únoru 2015.

Rozpočet hl. m. Prahy na rok 2015 má tyto základní parametry: příjmy ve výši 42,1 mld. Kč, výdaje ve výši 56,3 mld. Kč a jejich rozdíl ve výši 14,2 mld. Kč, který je v plném rozsahu kryt příspěvkem od státu. Běžné výdaje dosáhnou 45,2 mld. Kč, kapitálové výdaje 11,1 mld. Kč. Skrytá přebytkovost rozpočtu souvisí s tvorbou rezervy na dluhovou službu ve výši půl miliardy korun.

Většinu příjmů, zhruba 40 miliard korun, získává hlavní město z daní. V loňském roce vybrala Praha na daních oproti předchozímu roku o dvě miliardy korun více. Nedaňové příjmy, například poplatky, přinášejí do rozpočtu asi půl miliardy. Rozdíl mezi příjmy a výdaji dorovnává město v průběhu roku, když dostává od státu peníze na školy a školská zařízení. Rozpočet v „rozklikávací“ podobě má být veřejnosti přístupný na magistrátním webu. Zatím na něm ale najdete na odkazu ZDE jen návrh a stav k 16. únoru 2015.

Eva KislingerováRozpočet byl vypracován velmi konzervativně, opírá se o reálné odhady a čísla, a co je nejdůležitější – v oblasti provozních výdajů se Radě hl. m. Prahy podařilo výrazně prosadit úsporná opatření nejen ve vazbě na jednotlivé rozpočtové kapitoly, ale i na subjekty spadající pod hl. m. Prahu, přičemž se v žádném případě nedomnívám, že by se tak stalo na úkor kvality poskytovaných služeb obyvatelům města,“ uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová (ANO), zodpovědná za oblast financí a rozpočtu.
„Po zohlednění metodické změny ve vztahu k financování městských částí hl. m. Prahy, které se v předchozích letech projevovalo minusem v oblasti příjmů a nyní již plusem v oblasti běžných výdajů, a odečtení meziročních převodů nevyčerpaných finančních prostředků lze říci, že provozní výdaje vlastního hl. m. Prahy udržela Rada hl. m. Prahy pod hranicí 40 mld. Kč, což si vytknula v závěru loňského roku jako svůj hlavní cíl,“ řekla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová a pokračovala: „Ve výsledku tak došlo k maximalizaci finanční částky vyčleněné pro investice – v tomto směru se po 4 letech podařilo opět překonat hranici 11 mld. Kč.“

Co je největším žroutem peněz

metro_c_001„Jak v běžných, tak i kapitálových výdajích jako již tradičně dominuje kapitola 03 – Doprava. V běžných výdajích ji rovněž tradičně následuje kapitola 04 – Školství, mládež a sport, zatímco v investicích jde klasicky o kapitolu 02 – Městská infrastruktura,“ uvedla náměstkyně Kislingerová a dodala: „Co se týče meziročního nárůstu běžných výdajů, který lze vyčíslit na necelé 2 mld. Kč (po metodické úpravě v oblasti financování městských částí a bez převodů běžných výdajů z roku 2014 do roku 2015), nadpoloviční měrou se na něm podílí kap. 03 – Doprava. Kompenzace Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s., včetně přiměřeného zisku určeného na obnovu vozového parku (platby za nové tramvaje) meziročně roste o více než 1 mld. Kč.“ V oblasti školství pokračuje Praha v posilování mzdových prostředků v oblasti škol a školských zařízení hlavního města o 200 mil. Kč a u subjektů městských částí o 100 mil. Kč.
Pokud jde o dluhovou službu, Praha podle náměstkyně primátorky hodlá i nadále své dlouhodobé finanční závazky hradit řádně a včas. Ve vztahu k městským částem dochází k pozitivnímu vývoji v oblasti běžných i investičních dotací, protože co se finančních vztahů týká, Rada hl. m. Prahy prosadila zvýšení minimálního dotačního vztahu na 2 500 Kč na 1 obyvatele, a dále co se dalších běžných a investičních potřeb městských částí týká, schválený rozpočet počítá s rezervou pro městské části (v celkové výši 300 mil. Kč).

Jaké čekají Prahu investice

Libeňský most 004V oblasti investic bude mezi nejvýznamnější stavby na území hl. m. Prahy v roce 2015 i nadále patřit dokončení výstavby Tunelového komplexu Blanka s částkou 1,5 mld. Kč, příprava výstavby trasy D metra s částkou 625 mil. Kč (především výkupy pozemků) nebo celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově s 567 mil. Kč. Finance půjdou i na opravu Libeňského a Hlávkova mostu. „Potřebné finanční prostředky se podařilo vyčlenit i v případě přípravy rekonstrukce Libeňského mostu, dostavby Průmyslového paláce v areálu pražského Výstaviště nebo dlouhodobě neřešené rekonstrukce Šlechtovy restaurace,“ uvedla Eva Kislingerová a pokračovala: „Školy a školská zařízení získají na investice přes 444 mil. Kč, inženýrské sítě na území městských částí hl. m. Prahy přes 800 mil. Kč, nezapomněli jsme ani na cyklostezky, bezpečnost silničního provozu či projekt Praha bez bariér“.

Co na rozpočet říká opozice

Opozice rozpočet kritizovala jak v jednolivých položkách, tak i jako celek. Podle serveru České noviny jej ODS označila za „projídací“ a zastupitel Pavel Richter (TOP 09) řekl, že „není konzervativní, ale nezodpovědný“. Opozici také vadila výše některých položek v rámci běžných výdajů. Zastupitelka TOP 09 Eva Vorlíčková například kritizovala navýšení rozpočtu na IT. „Je naprosto nehorázné přijít s rozpočtem téměř 1,5 miliardy, když se za poslední tři roky podařilo zrušením nevýhodných smluv snížit rozpočet IT na zhruba 600 milionů,“ řekla Vorlíčková.

Čtyřka v obraze
AoA - Amococo - Credit Narelle Trottman Starosta s radním instalují věnec. bus pruvod 007 Rybníček! A žijí u něj kuňky. pop-up 005 pop-up 306
>

Kalendář akcí

  • Žádné události

Počasí

Miniaplikace na váš web
YoWindow.com Forecast by yr.no