Roční kupon na MHD bude o 1100 korun levnější, doprovod malých dětí a psi se svezou zadarmo

Rada hlavního města dnes dala zelenou snížení ceny ročního kuponu na MHD. Zároveň rozhodla, že zadarmo v MHD bude jezdit i osoba, doprovázející dítě do tří let a naši čtyřnozí miláčci. Zatímco hafanům bude stačit, stejně jako doposud náhubek a vodítko, malé děti budou muset mít svoji průkazku.

Cena ročního kuponu se v rámci zkušebního provozu sníží od 1. července 2015 ze současných 4750 korun na 3650 korun. Snížení je ale naplánováno na maximálně dva roky a týká se pásem P a 0, tedy vlastně území hl. m. Prahy. Od stejného data budou platit i obě zbývající opatření, týkající se dětí a psů. U nich je ale potřeba předeslat, že nebudou platit ve vlacích zapojených do systému Pražské integrované dopravy (PID).

Změny tarifu PID

Roční občanské zvýhodněné jízdné – na stanovené období s volitelným začátkem platnosti, s evidencí osobních údajů (typ I) nebo bez evidence osobních údajů v databázi vydavatele (typ II):

Cena ročního/365denního (v přestupném roce 366denního) občanského zvýhodněného kupónu s volitelným začátkem doby platnosti činí 4 750 Kč, s tím, že od data 1. 7. 2015 nejvýše po dobu dvou let zkušebního provozu se snižuje na 3 650 Kč. Snížení ceny se vztahuje pouze ke zde uvedenému ročnímu kupónu PID platnému v pásmech P a 0 (území hl. m. Prahy).

Zvláštní cena jízdného pro jednoho rodiče (nebo 1 osobu) doprovázející dítě do 3 let věku ve výši 0 Kč – mimo vlaky zapojené do systému PID.

Tato zvláštní cena jízdného bude poskytována na základě průkazky jako dokladu o nároku na zvláštní cenu jízdného pro jednoho rodiče (nebo 1 osobu) doprovázející dítě do 3 let věku pro 0 Kč, kterou bude mít dítě, a tato průkazka bude opravňovat k přepravě jednoho rodiče nebo jedné doprovázející osoby za zvláštní cenu jízdného 0 Kč. Průkazka se vydává po dodání věrné fotografie dítěte ve formátu 3,5 × 4,5 cm a  zaplacení ceny průkazky ve výši 20 Kč. Vzhledem k tomu, že se podoba dítěte v tomto období života velmi rychle mění, průkazka se vydává na nejvýš 1 rok s omezením platnosti ve 3. roce života dítěte do dne předcházejícímu dni 3. narozenin.  Pro vydání průkazky bude vyžadováno předložení průkazu totožnosti zákonného zástupce dítěte s datem narození dítěte nebo rodný list dítěte, pokud nemá zákonný zástupce údaje o dítěti zapsané v průkazu totožnosti. Nárok na zvláštní cenu jízdného pro jednoho rodiče (nebo 1 osobu) doprovázející doprovodu dítěte do 3 let věku nelze zpětně doložit.

Povolení bezplatné přepravy psů na území hl. m. Prahy na všechny jízdní doklady PID včetně dokladů na zvláštní jízdné 0 Kč a cestujících splňujících podmínky bezplatné přepravy v PID mimo vlaky zapojené do systému PID

Pes musí mít při přepravě a také při vstupu do přepravního prostoru metra nebo lanové dráhy na Petřín v souladu se Smluvními přepravními podmínkami PID nasazený košík (náhubek) a musí být držen na krátkém vodítku.

Ostatní ujednání a ceny tarifu PID zůstávají v platnosti.

 

Čtyřka v obraze
DSC01585 Dominikánský dvůr. bus pruvod 023 Kavárna na půl cesty. Nechtělo by se vám přespat? Ne? Jiným ano! Show může začít!
>

Kalendář akcí

  • Žádné události

Počasí

Miniaplikace na váš web
YoWindow.com Forecast by yr.no