Praha 4 vyhlásila granty, poprvé jsou i víceleté

V celkem osmi tematických okruzích se mohou zájemci hlásit o granty na radnici Prahy 4. Rada městské části totiž schválila návrh na vyhlášení grantového řízení a poprvé v historii se zde kromě jednoletých grantů pro rok 2015 objevují i granty víceleté, zasahující do období 2015 – 2018.

 

Granty jsou určeny pro fyzické osoby a nestátní neziskové organizace, které systematicky pečují o obyvatele městské části, nebo svou činností podporují rozvíjení volnočasových aktivit. Žádost o jednoletý grant je možné podávat do 13. února 2015 do 10:00 hodin a žádost o víceleté granty je možné podávat do 17. dubna 2015 do 10:00 hodin.
Další informace, harmonogram grantového řízení, formuláře a zásady pro poskytování grantů z rozpočtu městské části Praha 4 naleznou zájemci o granty na webu městské části ZDE .
O přidělení grantů rozhodne Zastupitelstvo městské části Praha 4 na své zasedání v březnu nebo květnu 2015.

stepanek„Důvodem pro vyhlášení víceletých grantů je naše snaha zajistit žadatelům jistotu dlouhodobého fungování, což například významně usnadní jejich personální politiku,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice) – na snímku vlevo. „Výhodou pro zájemce o granty je i to, že podají jen jednu žádost na celé období. Tím se významně sníží jejich každoroční administrativní zátěž,“ dodal.

Praha 4 tak v letošním roce podpoří aktivity v oblasti sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže i sportovní aktivity seniorů, dále kulturu a umění, zdravotní a sociální oblast, podporu rodinné politiky, prevenci sociálně patologických jevů, integraci menšin a životní prostředí.

„Novinkou letos vyhlášených grantů je také podpora spolků, které zapojují veřejnost do ochrany životního prostředí, a podpora integrace národnostních menšin,“ uvedla radní Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice). „Městská část přispěje rovněž na opravy drobných řemeslných prvků, které jsou součástí historických objektů, a na úpravu pietních míst spojených zejména s významným výročím konce 2. světové války,“ vysvětlila radní.

Čtyřka v obraze
Největší bomba - doopravdy vysoká síťová prolézačka! Takhle prázdnou ji už neuvidíte... pop-up 003 Další vchod na pozemek, tudy se ale nechodí. pop-up 207 Čichám, čichám holčičku! bus pruvod 017
>

Kalendář akcí

  • Žádné události

Počasí

Miniaplikace na váš web
YoWindow.com Forecast by yr.no