VOLBY V PRAZE NAPADÁ 25 ŽALOB

V pátek 24. října 2014 v 16 hodin skončil termín, do kterého se mohly oprávněné subjekty odvolávat proti výsledkům voleb do městských částí a pražského zastupitelstva. Na Městský soud v Praze doputovalo postupně celkem 25 podání.

Po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí se může oprávněný občan (občan zapsaný v daném okrsku do stálého seznamu voličů), politická strana, nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí, domáhat u soudu v závislosti na druhu voleného orgánu a způsobu porušení zákona neplatnosti volebneplatnosti hlasování nebo neplatnosti volby určitého kandidáta. Účastníky řízení, které je jednoinstanční a typicky probíhá bez ústního jednání, jsou: navrhovatel (žalující), příslušný volební orgán (žalovaný) a ten, jehož volba byla napadena. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Soud má 20 dnů od okamžiku doručení na to, aby se s žalobami popasoval. A jaké má možnosti? Jsou v podstatě tři. Může to být:
– rozhodnutí o neplatnosti voleb – zákon musí být v tomto případě porušen takovým způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb, v důsledku rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb se musí konatvolby opakované – opakuje se celý volební proces včetně nového podávání a registrace kandidátních listin
– rozhodnutí o neplatnosti hlasování – k porušení zákona došlo v průběhu hlasování (např. došlo k porušení procesních pravidel a způsobu hlasování, masovému hlasování neoprávněných voličů apod.), je-li takové rozhodnutí vydáno, pak proběhne opakované hlasování – není třeba měnit seznamy kandidujících stran a osob
– rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta – porušení ustanovení zákona v tomto případě deformovalo vůli voliče ve vztahu ke konkrétnímu kandidátovi (např. nebyly splněny podmínky volitelnosti, kandidát v příliš vysoké míře porušil pravidla vedení volební kampaně apod.)

Jak zjistila Pravá Praha, tak u prvních podání už soud začal pracovat. Již v tomto týdnu například vyzval Zdislava Růžičku z Prahy 1, který si na průběh voleb obecně stěžoval, aby svou žalobu konkretizoval do některého ze tří zmíněných bodů. Samotný Růžička, který na Praze 1 kandidoval za Svobodné, nám řekl, že se na soud obrátil proto, že má velké pochybnosti o správném spočítání hlasů minimálně ve svém volebním okrsku, pozastavoval se také nad tím, že výsledky z Prahy 1 se začaly ukazovat až o hodně později oproti jiným městským částem. Po poradě s právničkou se pak rozhodl, že žaloba bude mířit na neplatnost voleb a v třídenní lhůtě, která pro doplnění (konkretizaci žaloby) ze zákona je, ji i u soudu podal.
Podobně, tedy vyzváním ke konkretizaci žaloby, dopadl i Jiří Vítek, který svou stížnost na komunálky v Praze 8 podával dnes. Jak nám sám řekl, tak se bude domáhat neplatnosti voleb a své doplnění dodá soudu v pondělí.
Podobné výzvy dostanou nebo již i dostali i někteří další.
A kdo, kdy a na co si stěžoval ohledne voleb v Praze, si můžete přečíst v upraveném seznamu níže, který vychází z přehledu, který Pravé Praze poskytla mluvčí soudu Markéta Puci.

Došlo 17. 10. 2014 (2 podání)

Žalující: OV KSČM Praha 5
Žalovaný: Městská část Praha 13
Ve věci: Požaduje přezkoumání výsledků voleb do Zastupitelstva MČ Praha 13.

Žalující: Zdislav Růžička
Žalovaný: Městská část Praha 1
Ve věci: Stěžuje si na průběh voleb do Zastupitelstva MČ Praha 1.

Došlo 21. 10. 2014 (1 podání)

Žalující: Jaroslava Hájková
Žalovaný: Městská část Praha 5
Ve věci: Podává návrh na vyslovení neplatnosti volby kandidátů do Zastupitelstva MČ Praha 5.

Došlo 22. 10. 2014 (2 podání)

Žalující: Kateřina Hrdá
Žalovaný: Městská část Praha 5 a zároveň Magistrát hl. m. Prahy.
Ve věci: Navrhuje vyslovení neplatnosti voleb všech kandidátů do Zastupitelstva MČ Praha 5 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Žalující: Jakub Malinovský
Žalovaný: Magistrát hl. m. Prahy
Ve věci: Navrhuje vyslovení neplatnosti volby kandidátů do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Došlo 23. 10. 2014 (4 podání)

Žalující: Soňa Chihaoui
Žalovaný: Městská část Praha 7
Ve věci: Neplatnost voleb do Zastupitelstva Městské části Praha 7.

Žalující: Soňa Chihaoui
Žalovaný: Magistrát hl. m. Prahy
Ve věci: Neplatnost voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Žalující: hnutí Pro Prahu,
Žalovaný: Městská část Praha 4
Ve věci: Neplatnost voleb do Zastupitelstva Městské části Praha 4.

Žalující: Desítka pro domácí, politické hnutí,
Žalovaný: Městská část Praha 10
Ve věci: Neplatnost hlasování a neplatnost volby kandidátů ve volbách do Zastupitelstva Městské části Praha 10.

Došlo 24. 10. 2014 (16 podání)

Žalující: Martin Píša
Žalovaný: Úřad městské části Praha 4
Ve věci: Návrh na určení neplatnosti voleb do Zastupitelstva městské části Praha 4.

Žalující: Strana svobodných občanů
Žalovaný: Městská část Praha 1
Ve věci: Návrh na neplatnost hlasování do Zastupitelstva městské části Praha 1.

Žalující: hnutí Pro Prahu
Žalovaný: Městská část Praha 12 a Státní volební komise
Ve věci: Navrhují vyslovit neplatnost hlasování ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha 12.

Žalující: Jiří Vítek, předseda politické strany Patrioti-Volba pro Prahu 8
Žalovaný: Městská část Praha 8
Ve věci: Stížnost na průběh voleb do Zastupitelstva MČ Praha 8.

Žalující: Martin Kurka,
Žalovaný: Městská část Praha 10
Ve věci: Neplatnost hlasování ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha 10. Neplatnost voleb do Zastupitelstva MČ Praha 10.

Žalující: Veronika Bláhová,
Žalovaný: Úřad městské části Praha-Zbraslav
Ve věci: Návrh na neplatnost voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav a neplatnost volby kandidátů.

Žalující: a) Pavel Urban, b) Květoslava Faflíková, c) Mgr. Markéta Machová
Žalovaný: 1) Magistrát hl.m.Praha, 2) politické hnutí „Hnutí Praha-Kunratice“
Ve věci: Návrh na neplatnost voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice.

Žalující: TOP 09 – regionální organizace TOP 09 Praha 12
Žalovaný: 1) MČ Praha 12, 2) Státní volební komise
Ve věci: Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do ZMČ Praha 12. Návrh na vyslovení neplatnosti volby kandidátů zvolených ve volbách do ZMČ Praha 12. Návrh na vyslovení neplatnosti voleb do ZMČ Praha 12.

Žalující: Natálie Kadlecová
Žalovaný: MČ Praha-Zbraslav
Ve věci: Neplatnost voleb MČ Praha-Zbraslav.

Žalující: Marcela Vydrová
Žalovaný: MČ Praha 14
Ve věci: Návrh na neplatnost voleb do ZMČ Praha 14.

Žalující: Strana soukromníků České republiky
Žalovaný: Městská část Praha – Zličín
Ve věci: Návrh na neplatnost hlasování a neplatnost voleb do ZMČ Praha 5.

Žalující: hnutí Pro Prahu
Žalovaný: MČ Praha 15
Ve věci: Neplatnost volby kandidátů do ZMČ Praha 15.

Žalující: Martin Kukač
Žalovaný: Magistrát hl. m. Prahy
Ve věci: Neplatnost voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Žalující: Česká strana sociálně demokratická a nezávislí kandidáti pro Nový Zličín
Žalovaný: Městská část Praha – Zličín
Ve věci: Neplatnost hlasování při volbách do ZMČ Praha – Zličín.

Žalující: Česká pirátská strana
Žalovaný: Magistrát hl. m. Prahy
Ve věci: Návrh na neplatnost volby kandidátů ve volbách do ZMČ Praha 6, návrh na přerušení řízení a předložení návrhu na zrušení § 45/1 z.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí Ústavnímu soudu pro rozpor s ústavním pořádkem.

Žalující: hnutí Pro Prahu,
Žalovaný: Magistrát hl. m. Prahy
Ve věci: Návrh na neplatnost voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy.

zdroj: www.pravapraha.cz

Čtyřka v obraze
lanovka na petřín 121 Nechtělo by se vám přespat? Ne? Jiným ano! Na začátku happeningu moc lidí před pódiem nebylo. bus pruvod 017 lanovka na petřín 138 DSC01688
>

Kalendář akcí

  • Žádné události

Počasí

Miniaplikace na váš web
YoWindow.com Forecast by yr.no