Čtyřka bude mít další tři čestné občany

Zastupitelstvo městské části schválilo jmenování dalších tří čestných občanů Prahy 4. Ocenění získal farář z nuselského sv. Václava Jiří Kusý, inženýr a profesor Jiří Barták a sokol Vladimír Prchlík.

Jiří Kusý se narodil v r. 1948 v Pečkách ve středních Čechách, kde spolu s rodiči a bratrem prožil své dětství a mládí. Po maturitě pracoval jako výpravčí Českých drah, protože za tehdejšího režimu mu nebylo umožněno studium archeologie. Později přešel na ředitelství metra v Praze, současně studoval na Pražské konzervatoři a byl členem Pražské zpěvohry. V roce 1984 se stal sólistou opery J.K.Tyla v Plzni, kde během působení nastudoval 26 rolí. Protože se nikdy nevzdal svého přání stát se knězem, začal v roce 1971 tajně studovat teologii a v roce 1985 přijal v Berlíně kněžské svěcení z rukou kardinála Meisnera. V roce 1990 se rozloučil s pěveckou kariérou rolí hraběte Luny ve Verdiho opeře Trubadúr a od té doby se zcela věnuje duchovní službě. Nejdříve působil jako kaplan v chrámu Panny Marie před Týnem v Praze, poté jako administrátor v Praze Liboci a v současné době jako farář ve farnosti u kostela sv. Václava v Praze Nuslích. Od roku 1976 zpíval barytonové role v Pražské zpěvohře, kde si vybudoval repertoár pro svá budoucí angažmá. Několikrát účinkoval v Rybově České mši vánoční (sólový tenorový part) společně s Eduardem Hakenem na vystoupeních pěveckého sboru Kladno pod vedením JUDr. Romana Makaria. Často byl zván ke spolupráci s Českým pěveckým sborem jeho sbormistrem prof. J.Veselkou. Jedenáct let zpíval v Pražském pěveckém sboru Smetana pod vedením prof. Vladimíra Doležala. S uměleckým sborem Albatros zpíval operetní i muzikálové písně na nespočetných koncertech po České republice, zvláště pak v západočeských lázeňských městech, ale i v Praze. Na koncertní pódia je zván ještě i dnes, věnuje se však již jen duchovní hudbě. K nejoblíbenějším dílům, která Kusý nastudoval a která interpretuje i v současné době, patří Biblické písně Antonína Dvořáka.

Vladimír Prchlík si  jako člen spořilovské jednoty od dětství si vždy vážil sokolských myšlenek a jednal v jejich duchu  v profesním i soukromém životě.  Po sametové revoluci v listopadu roku 1989 stál u obnovení činnosti Sokola a pracoval v různých funkcích ve výboru jednoty. Jako muž se zúčastnil památného X. všesokolského sletu v roce 1948. Ve skladbách pro Věrnou gardu cvičil na všech župních a všesokolských sletech v letech 1994, 2000, 2006 i na jubilejním  XV. Všesokolském sletu Praha 2012 při příležitostí 150. výročí založení Sokola. Všestranná veřejná činnost bratra Vladimíra je spojena  nejenom se Sokolem, ale spočívá mj. též v účasti na besedách a přednáškách na téma prvního a druhého odboje. Spolupracuje s tiskem, rozhlasem a televizí při šíření myšlenek boje za svobodu a zachování sokolských a legionářských tradic v paměti národa. Jeho životním krédo zní: „Víra, naděje a láska k rodině a vlasti jsou základem pravého vlastenectví“.

Jiří Barták je profesorem Fakulty stavební ČVUT v Praze, působí na katedře geotechniky. Ve své profesi se zajímá o opěrné konstrukce, kotvené konstrukce v zeminách i horninách, ale i o podzemní stavby a sanační práce v podzemí. Je také soudním znalcem z oboru stavebnictví a autorizovaný inženýr pro geotechniku. Publikoval přes 200 přednášek a článků z problematiky zakládání a podzemních staveb, je spoluautorem jedné knižní publikace ze zakládání staveb a dvou knižních publikací z podzemních staveb. Zpracoval okolo 100 znaleckých posudků a přes 200 odborných expertiz pro investorské, projekční a dodavatelské organizace v České republice. Barták v Praze 4 žije již 33 let, od roku 1981.

Čtyřka v obraze
lanovka na petřín 124 pop-up 207 Umění miniatur. Záštitu nad závodem poskytl starosta Pavel Caldr. DSC01685 lum 3
>

Kalendář akcí

  • Žádné události

Počasí

Miniaplikace na váš web
YoWindow.com Forecast by yr.no