Revizoři dávají pokuty v pražských tramvajích přesně sto let, dnes od nich dostanete dárek

Vždy se vyděsíte, když se vám před nosem objeví placka revizora, i když máte platný lístek? Nic si z toho nedělejte, podobně na tom byly i předchozí generace, přepravní kontroloři pokutují přažské občany za jízdu „na černo“ přesně sto let – od 1. července 1914. Do té doby museli cestující přichycení bez platné jízdenky zaplatit jen jízdné bez přirážky.

Zavedením pokut se Praha inspirovala Vídní, kde se přirážky začaly vybírat v roce 1912.

Původní výše pokuty měla být stejně jako ve Vídni 2 koruny, ale nakonec správní rada Elektrických podniků svůj návrh revidovala a v dopravním řádu se objevila pokuta ve výši 1 koruny. V Praze v té době platil pásmový tarif, odvozený podle počtu projetých pásem. Při jízdném 30 haléřů za jízdu přes 10 pásem proto černí pasažéři zaplatili pokutu ve výši 3,3násobku jízdného. Pokud měl cestující platit jízdné 22 haléřů (jízda nad 3 pásma do 10 pásem), činila pokuta 4,5násobek jízdného a jestliže cestující jel nejkratší vzdálenost do tří pásem, za 14 haléřů, musel při ztrátě anebo nezakoupení jízdenky zaplatit 7,1násobek jízdného.

Kuriózní byla skutečnost, že zpočátku se jako doklady o zaplacení pokuty používaly starší stvrzenky na pokuty za poškození vozu, např. za rozbití okna. Pokud cestující odmítal pokutu zaplatit a nechtěl se ani legitimovat, byl průvodčí oprávněn přivolat „c. k. stráž bezpečnosti“.

Zavedení pokut neznamenalo, že do té doby v pražské městské hromadné dopravě neexistovali revizoři. Ti prováděli kontrolu od počátku, tedy i na koněspřežné tramvaji. Neměli ale na starosti jen nezbedné cestující, ale kontrolovali také provozní personál, především prodej a kontrolu jízdenek. A čas od času byli zvláštními úředníky kontrolováni i sami revizoři, zda svědomitě a důsledně vykonávají kontrolu.

Přepravní kontrola (rok 1958, DPP).

Přepravní kontrola (rok 1958, DPP).

Zpočátku měli revizoři stejnokroj, ale časem začali používat přesně definovaný civilní oděv, včetně charakteristického „tvrdého klobouku“. Od 1. října 1904 (letos tomu tedy bude 110 let) se revizoři při výkonu služby prokazují nezbytným služebním odznakem, jehož podoba se během desetiletí pochopitelně několikrát změnila.

Základní principy práce revizorů se během sta let nezměnily: Revizor se prokazoval služebním odznakem, uděloval pokutu (později přirážku), měl možnost zjistit totožnost černého pasažéra a v případě potřeby mohl zavolat strážníka.

S černými pasažéry se DPP potýká již od počátku svého vzniku. V současné době lidé bez platného jízdního dokladu každoročně připraví společnost o stovky milionů korun, které by DPP výrazně pomohly navýšit investice do dopravních a přepravních technologií.

„DPP přichází každoročně kvůli černé jízdě přibližně o 360 milionů korun, které bychom mohli vložit do výstavby bezbariérových prvků na zastávkách či ve stanicích metra nebo do další modernizace dopravního informačního systému,“ říká generální ředitel DPP  Jaroslav Ďuriš.

Podle dlouhodobých statistik DPP eviduje v pražské MHD cca 250 tisíc případů jízdy na černo ročně. „V loňském roce jsme bohužel zaznamenali další nárůst počtu cestujících, kteří se při přepravní kontrole neprokázali platným jízdním dokladem. Jejich počet se navýšil zhruba o 10 %, tedy celkově na 252 tisíc,“ dodal Ďuriš.

Podle něj společnost v roce 2013 dosáhla příjmů z postihů za černou jízdu a z prodejů pohledávek za nezaplacené postihy ve výši 136,3 milionů. Spolu s částkou, o kterou DPP každoročně přichází vlivem černé jízdy, by DPP přitom mohl vynaložit tyto prostředky do potřebných investic.

Přepravní kontroloři, jejichž celkový počet se pohybuje okolo 150, také v rámci svých povinností vyloučili z přepravy v roce 2013 celkem 5 339 cestujících, kteří svým jednáním nebo oděvem znečišťovali prostory vozidel MHD.

DPP od 1. 1. 2014 navýšil přirážku k jízdnému za nesplnění přepravně-tarifních podmínek cestujícím z původní 1000 Kč na 1500 Kč. Z historického přehledu vyplývá, že tato částka je v poměru k aktuálnímu jízdnému nižší, než tomu bylo například v 70., 80. a 90. letech minulého století.

Vývoj výše pokut ukládaných v pražské MHD v letech 1914 – 2014

Rok

Přirážka

v korunách

Jízdné v korunách

v době zavedení přirážky

Poznámka

Násobek

jízdného

1897

0,20

Bez pokuty

0

1914           1

0,30

 

3,3

1918           2

0,34

 

5,9

1926           5

1,20

 

4,9

1941         20

1,50

 

13,3

1942         30

1,50

 

20

1946         50

2,50

 

20

1953         10

0,60

Měnová reforma

16,6

1963         30

0,60

 

50

1970         50

1,-

 

50

1985       100

1,-

 

100

1992       200

4,-

 

50

2000       800

12,-

 

66

2005       950

20,-

 

47,5

2011     1000

32,-

 

31,25

2014     1500

32,-

Platí od 1. 1. 2014

46,9

 

 

Dvě třetiny lidí jely v posledním roce alespoň jednou bez jízdenky, ukázala anketa

U příležitosti 100. výročí existence pokut v pražské MHD, DPP zveřejnil na internetových stránkách www.dpp.cz anketu pro cestující, prostřednictvím které chtěl zjistit názor veřejnosti na důsledky, jež přináší jízda bez platného jízdního dokladu. V anketě, která trvala od 20. do 27. června 2014, celkově hlasovalo 5 761 respondentů. Bez platné jízdenky jelo prostředky MHD za poslední rok více než 2/5 hlasujících (41 %), přičemž jako nejčastější důvod uváděli nepozornost při sledování termínu platnosti jízdenky (45 %). Částku 360 milionů korun, kterou Dopravní podnik ročně tratí na „černé jízdě“, považuje 70 % lidí, kteří odpovídali v anketě na internetových stránkách DPP, za vysokou. Zároveň ovšem téměř polovina (49 %) z 5 761 respondentů považuje současnou pokutu za vysokou a jako účinné opatření v boji s černými pasažéry vidí 45 % odpovídajících zavedení turniketů do systému MHD. Práci revizorů hodnotila mírná většina účastníků ankety (59 %) jako nutnou nebo prospěšnou a zbylých 41 % jako zbytečnou a obtěžující.

Dopravní podnik rovněž připravil v souvislosti se 100. výročím od zavedení pokut za jízdu „na černo“ malé poděkovaní pro cestující, kteří se prokáží platným jízdním dokladem. Poctiví cestující dostanou v den 100. výročí od přepravních kontrolorů kapesní kalendář s poděkováním: Děkujeme, že jezdíte poctivě!

Čtyřka v obraze
Tradiční bubeníci rozduněli Budějovickou, až DBK třásl. Poháry pro nejlepší školy jsou již připravené. DSC05372 lanovka lanová dráha na Petřín 023 bus pruvod 030 DSC06486
>

Kalendář akcí

  • Žádné události

Počasí

Miniaplikace na váš web
YoWindow.com Forecast by yr.no