Pavel Prchal (Zemský pivovar): Budeme dávat lidem z Braníka slevu na pivo

Zemský pivovar chce přeměnit v současnosti chátrající Dominikánský dvůr v srdci Braníku na pivovar, hotel a restauraci. Nájemní smlouvu na padesát let bude v srpnu schvalovat zastupitelstvo Prahy 4, záměr na vybudování pivovaru již odsouhlasilo. Na otázky ohledně toho, co přesně mělo v Braníku vzniknout, odpovídal pro server Čtyřka Žije jednatel pivovaru Pavel Prchal.

Jak dlouho se již zajímáte o tuto lokalitu a kdy jste začali jednat s radnicí Prahy 4 o záměru vytvoření pivovaru v Dominikánském dvoře?

Vlastní idea vznikla v roce 2012, to bylo první setkání investorů. Vzešel z něj nápad postavit pivovar na území Prahy, protože Praha nemá malý pivovar – nemá tu klasickou českou řemeslnou výrobu. Když jsme vytipovávali místa, tak v první řadě dostávaly přednost lokality, které byly spjaté s historií pivovarnictví. Takové jsme našli na Vinohradech, v Holešovicích, tady v Braníku a další možnou variantou bylo postavit pivovar na zelené louce. Ale přiznám se, že místní genius loci říká, že správné je vrátit pivovar do historicky daného místa, kde již byl.

V roce 2013 v březnu jsme poprvé vzal za kliku na Praze 4 a zeptal jsem se šéfa majetku (vedoucí odboru obecního majetku, pozn. red.) pana Radovana Vaška, jak je to  s Dominikánským dvorem, protože jsem si vyhledal, že je to ve vlastnictví magistrátu, ale spravuje to Praha 4.

Tehdy jsem radnici představil záměr a její zástupci říkali, že by se jim to líbilo, ale v té době měli radní odsouhlaseno, že v budoucnu podepíší smlouvu s Nadací Charty 77.

Stavil jsem se tam ještě dvakrát, třikrát a zjistil jsem, že smlouva ještě nebyla podepsána. Udržovali jsme nějaký informační tok, ale jak jsem pochopil, tak Nadace Charty měla někde asi připravené peníze z evropských fondů a hodlala je zainvestovat. Ale provoz jako takový měl být dělen mezi Prahu 4 a tu budoucí organizaci. Nikdo nevěděl ekonomiku, myslím si, že bych se tady Prahy 4 trošinku zastal, protože byl před ní dán úkol spolufinancovat objekt a nějaký podnikatelský záměr a kdyby to nedopadlo, šlo by to z kapes občanů Prahy 4

Když se nevyvíjel jejich vztah, tak pan starosta (Pavel Caldr, pozn. red.) se zeptal Nadace Charty 77, zda chce, nebo nechce uzavřít smlouvu, ale z nadace dostal odpověď, že od konceptu smlouvy odstupují a že mají nějaké náhradní místo na Praze 6.

A na to konto bylo vyhlášené oficiální veřejné výběrové řízení, to bylo v prosinci loňského roku, my jsme se přihlásili a v lednu mi bylo sděleno, že nám bude zaslán koncept návrhu nájemní smlouvy. Smlouvu jsme asi tři týdny revidovali s naším právním zástupcem, pak jsme ji vrátili na Prahu 4, ještě několikrát jsme se k ní vraceli, protože víceméně neodpovídala objektu a náročnosti investiční stavby. Vrátili jsme ji s tím, že kompetenci schválit nájemní smlouvu má Rada. Radní se ale usnesli, to byl tuším květen, že smlouvu nebudou chtít podepisovat a nechají to na zastupitelstvu. Byl jsem požádán, abych vytvořil prezentaci na radu i na zastupitelstvo. Nakonec to dopadlo na půl, záměr byl schválen usnesením zastupitelstva, ale mají se do smlouvy zapracovat relevantní připomínky všech občanů a podvýborů radnice Prahy 4. Takový je zhruba historický vývoj.

Termín na podání připomínek byl do konce června, víte kolik se jich sešlo?

My jsme tady měli dvakrát setkání, chtěli jsme jít jako investor lidem naproti, aby co nejvíce poznali náš projekt, a abychom mohli rovnou ty připomínky zodpovědět. Protože část těch věcí, které zaslaly občanské iniciativy – stran té nájemní smlouvy, která nebyla na zastupitelstvu schválená – byly z našeho pohledu irelevantní, a tak jsme je chtěli, a stále chceme, veřejně prodebatovat. Některá fakta, která smlouva neuvádí, je ani uvádět nemůže, protože jde o smlouvu na dlouhou dobu. A v některých věcech nemůžeme v budoucích letech odpovědět ihned na všechny otázky. Tyto rekonstrukce a celá souvislost s rekonstrukcí národní památky souvisí se samosprávou, se stavebním řízením. A stavební řízení umožní investorovi a staviteli dát souhlas se stavbou teprve tehdy, když všechny dotčené orgány vyjádří souhlas, ať je to Národní památkový ústav, ať je to doprava, ať je to EIA, potom v projektové dokumentaci kominíci, hasiči…. Ty připomínky vnímáme spíše jako neznalost dané věci občana, který je vznášel. Možná je na místě ten pohled, že co právník, to názor. Když se sejde deset právníků u jedné smlouvy, tak nakonec dostaneme jedenáct názorů. Já se obecně domnívám, že smlouva byla akceptovatelná jak ze strany Braníku, tak ze strany investora. V tuto chvíli tedy čekáme, jak MČ Praha 4 zapracuje připomínky, a čekáme na ten návrh smlouvy.

Jednou z připomínek bylo to, že by již během rekonstrukce v Dominikánském dvoře fungovalo mobilní vařící zařízení. Bylo by tak nejisté, jak rychle bude rekonstrukce pokračovat, protože byste si již v objektu mohli vařit pivo a nic by vás nenutilo do vzhledného otevření prostor pro občany… Počítáte s tímto mobilním zařízením stále?

Základní fakta, která říká smlouva: Pivovar můžeme začít provozovat po kolaudaci. Je to přesné ustanovení ve smlouvě. Je pravda, že nám pár lidí z Braníku při prezentacích řeklo, že možná by stálo uvažovat o nějakém mikro zařízení – mikro pivovaru, abychom začali vyrábět pivo. My jsme začali kontaktovat výrobce těchto zařízení a spíše zatím úvahou jsme se dostali k nějaké cenové nabídce. Ale myslím si, že je to pro nás teď nemožné, i třeba z hlediska nepodepsané nájemní smlouvy. Ty dotazy byly od občanů– a mně se ta myšlenka docela líbila. V budoucím konceptu, kdy plánujeme postavit i inovační a vývojové centrum pro Zemský pivovar, by možná toto mikro zařízení bylo součástí budoucího vývoje piv.

Takže by to teoreticky mohlo fungovat již před rekonstrukcí?

Teoreticky ano, pokud by to nenarušilo stavbu a stavba by nenarušila pivo…

A tím pádem byste to věděli po srpnovém jednání zastupitelstva…

My bychom museli požádat Prahu 4 o možnost provozu zařízení, například ve dvoře, ale to by byla úplně samostatná cesta. Je fakt, že to bylo na podnět Braničáků.

Řešili jste problémy s dopravou, prašností a hlukem, který zvýšená rekonstrukce neodmyslitelně přináší? A pokud se nemýlím, mělo by být součástí pivovaru i několik hostinských pokojů, jak máte vymyšlené ubytování pro hosty?

Investor by se neodvážel dát do projektu takovou spoustu peněz, kdybychom na tyto otázky nedokázali odpovědět. Co se týká provozu a dopravního zatížení, tak když napočítáme kapacitu našich 20 tisíc hektolitrů, tak je to při maximálním vytížení šestnáct 3,5tunových aut denně. Průjezdnost ulice ke Krči je okolo 13 tisíc, takže je to pár promile… při dodržení dopravní zóny 6 tun. Co se týká o péče o hotelové hosty – uvažujeme tady hotel zhruba o 60 lůžkách. Počítáme, že by měl mít zhruba 15 – 20 parkovacích míst. Parkovací místa zatím neumíme řešit, protože jsou součástí architektonické studie a staveního řízení, protože by měla být vybudována v kontextu revitalizace Branické ulice a budoucích parkovacích zón na Praze 4. Jedna z variant je udělat parkovací místa v podzemí pod čtvrtým křídlem Dominikánského dvora. Další je užít do dosahu jednoho kilometru veřejně dostupné parkoviště, které na to bylo definované. Pikolíci by tam vozili auta hotelových hostů, takže těch variant je víc, musí se sladit s územním plánem Prahy 4.

 Když narážíme na představu, jak pikolíci odvážejí auta, tím pádem by nejspíše šlo o ubytovací zařízení vysoké kategorie…

Tři hvězdy. To už je definováno, ale cenově by to mělo být spíš dvě a půl. Je to pivovar a má to být pivovar. Nás hlavní marketing je sladit tři subjekty – pivovar, restaurace a hotel – aby host odjel a když se ho někdo zeptá, kde bydlel, aby odpověděl: V pivovaru.

Podle návrhu smlouvy se bude inflace započítávat až po uplynutí padesátého roku pronájmu. Nebude to pro Prahu 4 nevýhodné?

To je čistě ekonomická otázka, protože investor vynaloží peníze teď hned. Kdyby je investoval někam jinam, měl by z nich výnos. Bylo by naprosto proti logice zahrnovat inflaci v prvních padesáti letech. To by musel investor říct, že investuje dvě stě milionů korun a každý rok by se mu zvyšovaly – to je stejná váha.

Jednal jste i s lidmi z místního pečovatelského domu a ptal jste se na jejich názory ohledně rekonstrukce?

Byl jsem překvapen, kolik starších lidí přišlo na prezentaci. Velmi nám záleží na začlenění se do Braníku. Nejenom do infrastruktury, ale sociálně. Senior, který bude bydlet v tomto domě, od nás dostane pivo za náklady – za nějakých sedm korun – na občanku nebo kartičku. Je to součást našeho příběhu – pivo spřáteluje.

Takže plánujete dávat slevu na pivo seniorům?

Určitě ano. Podnikáme tady, odvádíme daně a po pětadvaceti letech by měl být nějaký zisk. A vracíme zpátky komunitě to, co nám darovala.

Součástí komplexu by měl být wellness, už víte, o co konkrétně by mělo jít?

Ano, příjemné pivní lázně. Komornějšího charakteru, nechceme žádné megalomanské plány. Místnost už na to máme – je to asi 85 m čtverečných dole ve sklepě.

Ohledně kulturních a společenských akcí, které by se v Dominikánském dvoře mohly konat… Máte již nějakou vizi?

Máme a ve smlouvě je to definováno docela přesně – obecní pojmy pro využití v rámci veřejnosti a kulturní zařízení. Chceme velkou restauraci s velikánským sálem, který je Jiskrově ulici. Tam je obrovský nádherný klenutý sál, plus sál, kde jsme prováděli prezentaci, plus zahradní restauraci se zimní zahradou. To jsou místa, kde se mohou dělat podobné akce jako tancovačky, zasedačky nebo diskuzní večery… A venku dny řemesel, farmářské trhy, vystoupení ve spojení s Branickým divadlem, kapely typu Šlapeto – dechovka, staropražské písničky. To je to, co k pivu patří.

Jedna restaurace by měla plnit funkci pro hotel a zároveň by se mohla přeměnit na konferenčí sál. Druhá je restaurace – pivnice, možná bar. A mělo by to být zařízené, abyste se tam necítil sám, ale aby to dýchalo přátelským dechem.

Čtyřka v obraze
DSC06450 Ne, není to tak, jak si myslíte. Děti se hlásí. Sešla se všechna možná plemena. Zástupci místní radnice, starosta Pavel Caldr a jeho zástupce Jiří Bodenlos u pietní desky. Dětem zazpíval Petr Kolář. lanovka na petřín 128
>

Kalendář akcí

  • Žádné události

Počasí

Miniaplikace na váš web
YoWindow.com Forecast by yr.no