Zástupci Zemského pivovaru budou o rekonstrukci Dominikánského dvora v úterý diskutovat s občany Braníka

Jak by mohl vypadat za pár let prostor Branického dvora, který v současnosti chátrá? Zastupitelstvo Čtyřky již schválilo záměr pro rekonstrukci místa, investovat by do něj měl Zemský pivovar, jenž v něm chce zřídit kromě samotného pivovaru i hotelové pokoje a wellness. Ještě ale není podepsaná smlouva, kterou by mělo v zastupitelstvo schvalovat v srpnu. I proto se snaží přesvědčit zástupci investora branické občany o svém záměru, možnost sejít se s nimi a diskutovat o podobě budovy budou mít v úterý 1. července.

Setkání se uskuteční od jedné hodiny odpoledne v Cafe Periferie v Branické ulici č.p. 49. „Zvolili jsme tento čas, jelikož ne každý může po večerech,“ vysvětluje ředitel pivovaru Pavel Prchal.

Objekt, o který se dříve ucházela například Nadace Charty 77, má v budoucnosti podle Prchala možnost otevřít se všem. „Chceme vrátit původní řemeslnou výrobu piva do Braníku. Včetně restaurace s velkým sálem pro akce a hotelu,“ píše v ředitel v otevřeném dopisu občanům Braníka.

V původní nájemní smlouvě se počítalo, že investor dá do stavby minimálně 193,6 milionu korun, za to dostane na padesátiletém nájemném, které by mělo být ve výši 176,3 milionu, slevu 132,4 milionu korun. „Výše investice do stavební rekonstrukce byla stanovena prvotním odhadem na částku 100,5 mil Kč s tím, že investor žádá o zohlednění 132 mil, formou snížené ceny nájmu, když na sebe bere riziko konečné ceny stavby. Rozmezí je dáno nepředvídatelnými okolnostmi vzhledem k památkově chráněnému objektu a dalším nepředvídatelným okolnostem,“ vysvětlovalo informační memorandum, visící na stránkách Prahy 4. Nájemné by mělo postupně vzrůstat, za 50 let tak investor zaplatí skoro 44 milionů korun.

„Čím déle objekt chátrá, tím náročnější je revitalizace a tím nesnadnější je rekonstrukce celého objektu. Návratnost je dnes spočítána na 25 let,“ argumentuje pro schválení projektu Prchal, podle kterého by měli občané vyjádřit svůj názor a připomínky. „Není mnoho věcí, které můžete přímo ovlivnit. Ale budoucnost Dominikánského Dvora ANO,“ uzavírá s přáním o vyjádření přízně ředitel.

 

Úplné znění otevřeného dopisu:

Vážení braničtí občané,

Zcela jistě se i k vám dostala zpráva o možné rekonstrukci Dominikánského (Branického) Dvora formou zpráv z médií nebo jste byli přítomni prezentaci Investora, který projekt představuje veřejně právě v tyto dny přímo v areálu Dominikánského Dvora.

Jen pro upřesnění – v průběhu několika posledních let se řada společností a sdružení včetně charitativní Nadace Charty 77 ucházela o tento objekt. Nyní máme příležitost konečně zpřístupnit a i zprovoznit tento nádherný barokní objekt z roku 1625 všem. Pivovar (a naše bohatá pivovarská kultura) je přeci věc veřejná.

Dnes se o tento objekt uchází Zemský pivovar. Chce vrátit původní řemeslnou výrobu piva do Braníku. Včetně restaurace s velkým sálem pro akce a hotelu. Dnes, jako v pořadí další možný Investor, chce dosáhnout na rekonstrukci objektu ve prospěch všech. Investora, občanů i majitele. A bude ho to stát nemalé peníze. To vše zaplatí s rizikem návratnosti. Investor má vytipováno dalších 5 možných lokalit, kde svůj záměr – stavbu malého pivovaru v Praze může realizovat. Přesto Genius loci říká – Dominikánský Dvůr i přes to, že stavba na zelené louce by stála mnohem méně peněz a byla realizovaná mnohem rychleji.

Přes rok trvá příprava možného Investora na rekonstrukci. Velmi náročnou, finančně obtížnou, ale přeci jen realizovatelnou. Připomeňme si jen základní fakta. Čím déle objekt chátrá, tím náročnější je revitalizace a tím nesnadnější je rekonstrukce celého objektu. Návratnost je dnes spočítána na 25 let. Kolik dalších takových možností bude Dominikánský Dvůr mít? To je pouze hypotetická otázka.

Musíme uvést, že chápeme iniciativu místních občanských sdružení. Chápeme jejich nedůvěru a určitě rozumíme jejich veřejnému pesimismu. Staly se věci, kterým nerozumíme a nemůžeme je ani komentovat. Vše, o co se snaží, je ve prospěch vás, branických. A z prvních diskuzí s Vámi, občany, cítíme, že braničtí si přejí, aby Dominikánský dvůr nadále nechátral. Věříme, že náš záměr je odpovědí na tento všeobecný sentiment.

Dovolte nám malou rekapitulaci.

Připomínky ke smlouvě od občanů bude řešit samospráva MČ Prahy 4 s Investorem. Smlouva je Princip. Smlouva je o nastavení pravidel. Pro Investora i majitele. Ta definuje účel pronájmu, tedy to, že v objektu má být pivovar, restaurace. Zdá se nám, že tato definice účelu je jasná. Pokud ze smlouvy není jasné toto budoucí využití a závazky Investora, tak se můžeme snažit to detailněji popsat. Každopádně je ze smlouvy jasné, že nedodržení tohoto záměru je pod sankcí odstoupení od smlouvy ze strany MČ Prahy 4 a je to popsáno více než 10x.

Investor potřebuje jednoho partnera k smluvnímu jednání, ale jelikož pivovarnictví je věc veřejná, Investor je ochoten naslouchat občanům, aby následná investice do cizího majetku odrážel i onen veřejný zájem. A samozřejmě Investor se podřídí relevantním a realizovatelným připomínkám občanů stran dopravy, EIA Certifikátu s tím, že samotný architektonický záměr navíc podléhá schválení Národním Památkovým Ústavem.

Investice do Dominikánského dvora poslouží všem a selský rozum káže, že se jedná o investici dlouhodobou, kde se buduje nikoliv jen samotné prostředí výroby, ale i značka. A co je značka než jen souhrn pocitů těch, které se ta značka dotýká, ať spotřebitele v hospodě anebo souseda naší výroby v Braníku. Připomínáme, že investor není developer. Investor bude i provozovatel a pro svůj chleba si musí vydělat.

Zástupce Investora bere jako závazné datum 28. 8. 2014, je to rozhodný pro tento záměr. Musí svůj záměr obhájit u investorů a respektovat procesy a harmonogramy, které s tímto záměrem souvisí.

Vážení občané Braníku,

Není mnoho věcí, které můžete přímo ovlivnit. Ale budoucnost Dominikánského Dvora ANO. Vyjádřete svůj názor, dejte své připomínky a dejte podnět ke konečnému a reálnému rozuzlení majitele a Investora i tak, aby to bylo i v prospěch Vás občanů.

Vyjádřete nám svoji přízeň.

 

Pavel Prchal

Ředitel společnosti, jednatel

Zemský pivovar, s.r.o.

Čtyřka v obraze
DSC01641 Uprostřed divokého rytmu. Dům v Podolí s pamětní deskou a zatím ještě se starým věnečkem. AoA - Amococo -  credit RichardOsborn bus pruvod 043 DSC07201
>

Kalendář akcí

  • Žádné události

Počasí

Miniaplikace na váš web
YoWindow.com Forecast by yr.no