Zbytky jídel a tuky do kanálů nepatří

V poslední době se objevuje v pražské kanalizační síti zvýšené množství látek a předmětů, které v ní nemají co dělat, stěžuje si za Pražské vodovody a kanalizace (PVK) jejich mluvčí Tomáš Mrázek. Zbytky jídel, fritovací oleje a chemikálie do kanálů nepatří, připomíná.

„Nezodpovědnost některých domácností i firem nám způsobuje problémy při odvádění a čištění odpadních vod,“ říká Mrázek. Do kanalizace by měla jít voda mírně znečištěná běžnou denní hygienou, užíváním toalety, úklidem, praním či mytím nádobí.

Naopak se do ní nesmí dostat biologický odpad (jako jsou zbytky jídel nebo odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací i motorové oleje), hygienické potřeby, chemikáli i léky.

„Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod,“ vysvětluje Mrázek, podle kterého zbytky jídel podporují život nejrůznějších živočichů, odpad z drtičů zase zanáší kanalizaci pevnými látkami, na které se vážou zejména tuky, což má za následek snížení průtočnosti, nebo úplné ucpání kanálů. Plasty z hygienických potřeb mohou zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod.

Čerpadla mohou poškodit i kusy vaty nebo hadry, které se namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení pohonného elektromotoru. „Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody,“ připomíná mluvčí.

V současnosti je na pražské stoky napojeno 1,22 milionů obyvatel, kromě ústřední čistírny je v Praze ještě 22 pobočných čistíren – v Březiněvsi, Dolních Chabrech, Holyni, Horních Počernicích – Čertousech, Horních Počernicích – Svépravicích, Kbelech, Klánovicích, Kolodějích, Kolovratech, Královicích, Lochkově, Miškovicích, Nebušicích, Nedvězí, Sobíně, Uhříněvsi – Dubči, Újezdu nad Lesy, Újezdu u Průhonic, Vinoři a Zbraslavi.

Pražská stoková síť se skoro 118 tisíc přípojkami je dlouhá 3 637 kilometrů.

Do stokové sítě nesmí vniknout:
– látky radioaktivní, látky ropné
– látky infekční a karcinogenní
– látky omamné a hořlavé
– jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
– biologicky nerozložitelné tenzidy
– organická rozpouštědla
– průmyslová a statková hnojiva, zeminy
– silážní šťávy
– látky působící změnu barvy vody
– neutralizační kaly
– hygienické potřeby
– pevné odpady včetně kuchyňských

Čtyřka v obraze
DSC01590 Před ZŠ v Poláčkově čekaly další děti, kterým se tanec moc líbil. pop-up 201 Uiii, jsem rychlejší než zvuk! DSC06450 lanovka na petřín 109
>

Kalendář akcí

  • Žádné události

Počasí

Miniaplikace na váš web
YoWindow.com Forecast by yr.no